Privacy Policy

Het huis van de schoonheid neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kut u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@hethuisvandeschoonheid.nl.


“Het huis van de schoonheid” of afgekort “HHVDS” is de eenmanszaak van Het huis van de schoonheid “Calor”, kantoorhoudende te (4241XT) Arkel aan de Poldershoek 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11046880 met vestigingsnummer 000012331732.
Het huis van de schoonheid is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Het huis van de schoonheid de verwerkingsverantwoordelijke.


Het huis van de schoonheid heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt in de salon, via de website, telefonisch of via WhatsApp.


Hier vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Het huis van de schoonheid persoonsgegevens over u verwerkt. 
Door gebruik te maken van onze service in de salon laat u bepaalde gegevens bij ons achter.
Het huis van de schoonheid heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft in de salon, telefonisch, email of via WhatsApp.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt.
Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf invult via WhatsApp of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt.
In deze privacy statement vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.Afspraak en e-mail
Als u een afspraakverzoek of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het WhatsAppgesprek of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Afspraakgegevens
Wanneer u een afspraak maakt op welke manier dan ook worden deze gegevens opgeslagen zodat (toekomstige) afspraken aan uw profiel gekoppeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om u beter te kunnen adviseren over behandelingen en producten op basis van reeds gemaakte afspraken.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving welke encrypted is door WhatsApp zelf. Daarbij is onze website voorzien van een SSL certificaat (https) voor een versleutelde verbinding.

Grondslag en bewaartermijn van gegevens
De grondslag om de gegevens te bewaren is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Het bewaartermijn van de gegevens is zolang als noodzakelijk is voor het doeleinde.

Facebook
Op bovengenoemde social media website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken van Facebook.
Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door WordPress. Deze code kan een cookie plaatsten. Leest u de privacyverklaring van Facebook, die regelmatig kunnen wijzigen om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Website van Derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.


Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Het huis van de schoonheid over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Het huis van de schoonheid. U kunt verzoeken dat Het huis van de schoonheid uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, of verwijdert.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Het huis van de schoonheid te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Het huis van de schoonheid of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Het huis van de schoonheid te verkrijgen. Het huis van de schoonheid zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Het huis van de schoonheid u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Het huis van de schoonheid

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hethuisvandeschoonheid.nl. Het huis van de schoonheid zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Het huis van de schoonheid een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Het huis van de schoonheid uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Het huis van de schoonheid

Het kan zijn dat Het huis van de schoonheid verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Het huis van de schoonheid je gegevens gebruikt? Dan kun je een e-mail sturen naar info@hethuisvandeschoonheid.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Het huis van de schoonheid jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@hethuisvandeschoonheid.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Druk om te chatten
Scan de code